Dodany album z wyjazdu do Mulshi oraz trochę zdjęć z miasta: parków, nowoczesnej Puny i inne.

Kategorie:
poprz. nast.